© Copyright GSMStuff.be

Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Partners:
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Navigatie
Zoveel meer dan Ringtones Alleen
Home

Realtone Polyfoon
Truetone Monofoon
Zoek Ringtones
Snel Links ..
Navigatie
Partner Links ..
RingTones
Astro
Games
Specials

My0900.be - Gratis Nr
Oortjes.be - Headsets

FreeBB.be - Gratis Fora
JustFun.be - Funny stuff

BoekJeReis - TravelGids

Printers, scanners, inkt,..

KerstSpecial
Disclaimer

Copyright

© Copyright GSMStuff.be | Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, als gevolg van:

Indien er fouten optreden bij verzending van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen welke niet veroorzaakt zijn door onjuist uitvoeren van de instructies restitueert de uitgever geen geld, het opgevraagde item zal in dat geval kostenloos opnieuw verstuurd worden.

Diverse content (zoals beltonen en logo's) wordt aangeleverd door derden. De uitgever aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content. Hieronder vallen ondermeer het inbreuk plegen van en op auteursrechtelijke beschermde werk of werken of het in strijd handelen van en/of met intellectuele eigendomsrechten (van derden). Mocht u werk(en) danwel content aantreffen op GSMStuff.be waarvan u denkt dat deze hier niet thuishoort zullen wij deze direct (op uw verzoek) verwijderen.
Indien u een van onze diensten afneemt, zoals het downloaden van beltonen of het versturen van items, gaat u accoord met de disclaimer.

Privacy Policy

GSMStuff.be has created this privacy statement in order to demonstrate our firm commitment to privacy. The following discloses the information gathering and dissemination practices for this Web site: GSMStuff.be.

 

Information Automatically Logged
We use your IP address to help diagnose problems with our server and to administer our Web site. Your IP address is also used to gather broad demographic information.

 

Advertisers
We use an outside ad company to display ads on our site. These ads may contain cookies. While we use cookies in other parts of our Web site, cookies received with banner ads are collected by our ad company, and we do not have access to this information.

Order Forms
Our site uses an order form for customers to request information, products, and services. We collect contact information (like their email address), and unique identifiers (like their social security number).
Contact information from the order forms is used to get in touch with the visitor when necessary. Unique identifiers (such as social security numbers) are collected from Web site visitors for other purposes. We only require you to give us your information about your phone if you wish to order ringtones and/or logos from our site.

External Links
This site contains links to other sites. The publisher of  GSMStuff.be, GSMStuff.be is not responsible for the privacy practices or the content of such Web sites.